Filia biblioteczna nr 2  

Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 84 a
czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 09.00 - 17.00,
piątek w godz. 08.00 - 16.00

w soboty nieczynna
tel. 510 025 984

 

Kierownik filii: mgr Beata Świdzińska

Biblioteka ta rozpoczęła swoją działalność w 1952 roku
jako placówka uniwersalna, obecnie posiada dwa wyodrębnione
działy – dla dorosłych i dla dzieci i młodzieży z wolnym dostępem do półek dla czytelników.
Pomieszczenia biblioteki znajdują się od 1989 r. na parterze budynku mieszkalnego na osiedlu Bończyka.

Placówka prowadzi działalność na rzecz integracji środowiska
lokalnego, organizując liczne spotkania autorskie, spotkania
czytelnicze dla emerytów, konkursy, wystawy czy zabawy
w teatr lalki i aktora. W ciekawej formie prowadzone są
tu lekcje biblioteczne dla uczniów okolicznych szkół oraz
spotkania z bajką dla przedszkolaków, w trakcie których dzieci
poznają bohaterów literackich.

Filia włączyła się w światową akcję „uwalniania książek” - „BookCrossing”, która polega na celowym pozostawianiu książek, tworząc u siebie tzw. Strefę, gdzie każdy czytelnik może wymienić książkę lub pozostawić już przeczytaną. Akcja cieszy się dużym poparciem wśród użytkowników biblioteki i ma na celu podniesienie czytelnictwa nie tylko w regionie, ale na całym świecie.

Filia biblioteczna organizuje dla dzieci i młodzieży spotkania
z teatrem, gościnnie występują tu Teatr Baju-Baj z Katowic
i teatrzyki szkolne. Nie tylko dzieci i młodzież, ale również
dorośli mogą podzielić się swoimi pasjami i zainteresowaniami.
W „Kąciku Twórcy-Amatora” organizowane są wystawy prac
plastycznych oraz twórczości poetyckiej czytelników biblioteki.

Bogaty księgozbiór w zakresie beletrystyki i literatury popularno-naukowej oraz ciekawe formy działalności kulturalno-oświatowej przyciągają czytelników i skutkują stałym wzrostem czytelnictwa
w dzielnicy.
_________________________________________________________________________


KALENDARIUM IMPREZ-MAJ


29.04 – 17.05 - 20 lat w Unii Europejskiej - konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

16 maja o godz. 11.00 - Warsztaty dogoterapii z udziałem psa w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach.____________________________________________________________________________________________________________ powrót