<


Filia biblioteczna nr 5

Mysłowice-Brzęczkowice, ul. Ziętka 25
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 17.00, w soboty nieczynna
tl. 32 2232-212

Kierownik filii: Mariola Kuwik-Kierpacz


Placówka rozpoczęła swoją działalność w 1949 r.
i obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się filii MBP
w Mysłowicach.
Od 1993 r. po trzynastoletnim okresie zawieszenia działalności biblioteka zajmuje pomieszczenia w domu katechetycznym parafii rzymsko-katolickiej w Brzęczkowicach.

Placówka oferuje swoim czytelnikom bogaty księgozbiór beletrystyki oraz literatury popularno-naukowej. Posiada oddział dla dorosłych oraz oddział dziecięcy z dużym kącikiem czytelniczym, spełniającym często funkcję świetlicy.Rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży to nadrzędny cel działalności brzęczkowickich bibliotekarzy,
stąd organizowane liczne imprezy biblioteczne właśnie dla tej grupy czytelników. Obok udostępniania zbiorów w placówce organizuje się także konkursy czytelnicze i plastyczne, lekcje biblioteczne oraz zajęcia dla dzieci
i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji.

Biblioteka bardzo aktywnie działa na rzecz integracji środowiska lokalnego współpracując z okolicznymi szkołami i przedszkolami. Seniorzy nie pozostają pominięci w działalności filii na rzecz rozwoju czytelnictwa. Biblioteka organizuje
dla nich spotkania literackie i czytelnicze oferując jednocześnie wzbogacony o nowości wydawnicze księgozbiór.

____________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - KWIECIEŃ

03.04 – 14.04 – Wystawka książek z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.

03.04 – 14.04 - „Wielkanoc” – prezentacja prac plastycznych dzieci.

03.04 – 28.04 - „Czytam ci już, gdy jesteś w brzuszku, mój kochany maluszku”- program aktywizacji czytelniczej przyszłych rodziców i najmłodszych dzieci.

03.04 – 28.04 - „Zaproś sąsiada do… biblioteki” - program aktywizacji czytelniczej uczniów kl. III Szkoły Podstawowej nr 13.

03.04 – 28.04 - „Galeria Dzieciaka – Cztery pory roku – Wiosna” - prace plastyczne dzieci i ich rodziców.

07.04 -17.04 – Wystawka książek: „Światowy Dzień Ofiar Katynia”.

4 kwietnia - „Lektury te prawdziwe i baśniowe” - biblioterapia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej z Zespołu Szkół Specjalnych (ZSS).

14 i 21 kwietnia - „Od biblioterapii do aktywizacji zawodowej” - biblioterapia dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ).

3 kwietnia - „O Wielkanocnych tradycjach” - zajęcia literacko-plastyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 i ZSS.

19 kwietnia - „Spotkanie z bajką” dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

26 kwietnia - „Od Międzynarodowego Dnia Ziemi do Dnia Polskiej Niezapominajki” – cykl spotkań o ekologii dla małych i dużych.

27 kwietnia – „Jesteśmy z wizytą w KMP w Mysłowicach” - zwiedzanie komendy - uczniowie SP 13 i podopieczni ZSS.
___________________________________________________________________________________________________________ powrót