<


Filia biblioteczna nr 5

Mysłowice-Brzęczkowice, ul. Ziętka 25
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 17.00, w soboty nieczynna
tl. 32 2232-212

Kierownik filii: Mariola Kuwik-Kierpacz


Placówka rozpoczęła swoją działalność w 1949 r.
i obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się filii MBP
w Mysłowicach.
Od 1993 r. po trzynastoletnim okresie zawieszenia działalności biblioteka zajmuje pomieszczenia w domu katechetycznym parafii rzymsko-katolickiej w Brzęczkowicach.

Placówka oferuje swoim czytelnikom bogaty księgozbiór beletrystyki oraz literatury popularno-naukowej. Posiada oddział dla dorosłych oraz oddział dziecięcy z dużym kącikiem czytelniczym, spełniającym często funkcję świetlicy.Rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży to nadrzędny cel działalności brzęczkowickich bibliotekarzy,
stąd organizowane liczne imprezy biblioteczne właśnie dla tej grupy czytelników. Obok udostępniania zbiorów w placówce organizuje się także konkursy czytelnicze i plastyczne, lekcje biblioteczne oraz zajęcia dla dzieci
i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji.

Biblioteka bardzo aktywnie działa na rzecz integracji środowiska lokalnego współpracując z okolicznymi szkołami i przedszkolami. Seniorzy nie pozostają pominięci w działalności filii na rzecz rozwoju czytelnictwa. Biblioteka organizuje
dla nich spotkania literackie i czytelnicze oferując jednocześnie wzbogacony o nowości wydawnicze księgozbiór.

____________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - MAJ

15.04 – 15.05 - Niezapominajka – kwiat pamięci o przyjaźni i przyrodzie - konkurs plastyczny dla uczniów mysłowickich szkół podstawowych.

29.04 – 17.05 - Jesteśmy 20 lat w Unii Europejskiej - wystawka.

02.05 – 06.05 - To wiem o Unii Europejskiej - mini test dla czytelników.

02.05 - 07.05 – Wystawki książek z okazji Dnia Flagi i Krocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

02.05 – 31.05 - Galeria Dzieciaka – Cztery pory roku: Wiosna - prace plastyczne dzieci i rodziców.

08.05 – 15.05 - Tydzień Bibliotek – wystawki i mini konkursy dla czytelników.

10 maja o godz. 11.00 – Spotkanie autorskie z Natalią Hermansą – autorka książek dla dzieci i dorosłych.

14 maja o godz. 13.00 - Magiczna kredka - odszukaj ukryty obrazek - zajęcia czytelniczo - plastyczne dla dzieci.

15 maja o godz. 13.00 - Bajeczek czytanie to prawdziwych książek poznanie - głośne czytanie dla dzieci.

17 maja - Od biblioterapii do aktywizacji zawodowej - biblioterapia dla uczestników WTZ.

28 maja o godz. 9.50, 10.45 i 11.40 - Spotkania autorskie z Katarzyną Bieńkowską – autorką książek dla dzieci.

Lektury te prawdziwe i baśniowe - biblioterapia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej z ZSS – termin do uzgodnienia.


___________________________________________________________________________________________________________ powrót