<

 

Filia biblioteczna nr 9 

Mysłowice-Kosztowy, ul. Górnośląska 5
czynna codziennie w godz. 10.00 - 18.00,
w soboty nieczynna
tel. 571 878 053


Kierownik: Bogna Żymełka

Biblioteka powstała w 1949 r., a od 1993 zajmuje pomieszczenia parafialne
w budynku, w którym swoje miejsce znalazła również placówka MOKiS-u.

Księgozbiór o charakterze uniwersalnym powoduje, że każdy czytelnik
„duży i mały” znajdzie tu coś dla siebie. Bogate zbiory literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy umożliwiają młodzieży uczącej się pełne
zaspokojenie potrzeb czytelniczych oraz edukacyjnych.
Współpraca z okolicznymi szkołami i MOKiS-em owocuje licznymi wystawami, konkursami, spotkaniami autorskimi czy lekcjami bibliotecznymi. Biblioteka
od wielu lat notuje bardzo stabilne czytelnictwo, co jest świadectwem jej
ogromnej roli, jaką pełni w środowisku lokalnym oraz świadectwem
doskonałej pracy zatrudnionych tam bibliotekarzy.

________________________________________________________________________________

KALENDARIUM IMPREZ - PAŹDZIERNIK5.10 – 12.10 - Wystawka książek Denisa Diderota – francuskiego pisarza, krytyka literatury i sztuki, filozofa i encyklopedysty w 310. rocznicę urodzin.

6.10 – 13.10 – Paweł Edmund Strzelecki – polski podróżnik, geolog, geograf, badacz i odkrywca – wystawka z okazji 150. rocznicy śmierci.

24.10 – 31.10 - Ekspozycja poświęcona twórczości Mieczysława Jastruna – polskiego poety, prozaika i tłumacza z okazji 120. rocznicy urodzin.

11 października o godz. 11.00 - Co dają nam drzewa - warsztaty ekologiczne z okazji Światowego Dnia Drzewa dla dzieci z Przedszkola Zielona Lokomotywa.

18 października o godz. 11.00 - Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” – spotkanie z udziałem uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 16.

23 października o godz. 11.00 - Pierwsza wizyta uczniów klasy I w bibliotece publicznej – lekcja biblioteczna dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 16.

25 października o godz. 11.00 - Europejski Dzień Seniora - spotkanie z członkiniami kosztowskiego Klubu Seniora.
_______________________________________________________________________________________________________________ powrót