Error: Komenda sqlCollectionCreate wygenerowała exception: BŁĄD: anulowano polecenie z powodu przekroczonego czasu wykonania